نقش یوگا در بهبود کیفیت زندگی در سالمندی

نقش يوگا در بهبود كیفیت زندگی در سالمندی

نقش یوگا در بهبود کیفیت زندگی در سالمندی

افراد مسن با مشکلاتی مانند اختلالات شناختی یا رفتاری مواجه هستند. مطالعات زیادی در ارتباط با نقش ورزش، موسیقی، نقاشی، بازی و سایر مداخلات در کاهش این اختلالات انجام شده است.

یکی از این مداخلات، یوگاست. بسیاری از مطالعات، اثر یوگا را روی پارامترهای شناختی و بهداشت روان در افراد مسن ارزیابی کرده‌اند. با این حال برای اولین بار یک مطالعه منظم و سیستماتیک برای بررسی اثر مفید یوگا در بهبود سلامت شناختی و ذهنی در افراد مسن انجام و نتایج آن منتشر شده است. می‌دانیم این نوع مطالعه بهترین و قوی‌ترین تحقیق درباره یک موضوع است.

متغیرهای مورد بررسی شامل شناخت، عملکردهای اجرایی، حافظه، توجه، صحبت کردن، افسردگی، اضطراب، استرس و خلق و خوی بودند.

این بررسی نشان داد مداخلات مبتنی بر یوگا شواهد مثبتی در بهبود توجه، عملکردهای اجرایی و حافظه و شناخت دارند و باعث کاهش افسردگی می‌شوند.

بنابراین با اطمینان بسیار بالایی برای همه افراد مسن می‌توان یوگا را پیشنهاد کرد و یوگا زندگی بهتر و لذتبخش‌تری برای آنها فراهم می‌کند و کیفیت زندگی سالمندی را بهبود می‌بخشد.

کلمات کلیدی: یوگا، سالمندی، مطالعه سیستماتیک، کیفیت زندگی، اختلالات شناختی

برای اطلاعات بیشتر و مطالعه اصل مقاله به نشانی ذیر مراجعه کنید:

Review: Complement Ther Med، 2020 Aug;52:102421.

 doi: 10.1016/j.ctim.2020.102421. Epub 2020 May 19.

Impact of Yoga on cognition and mental health among elderly: A systematic review

Shivaji Chobe 1، Meenakshi Chobe 2، Kashinath Metri 3، Sanjib Kumar Patra 4، R Nagaratna 5

PMID: 32951703، DOI: 10.1016/j.ctim.2020.102421

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *