روز پدر 1399

روز پدر 1399

عزیزان ما قدم رنجه کردند و آمدند و دورهمی با رعایت پروتکل‌ها جشن گرفتیم. مربیان مرکز از دست بزرگان هدیه گرفتند و بزرگان، لیوان‌هایی مزین به عکس‌شان را از مربیان به یادگار گرفتند.