روز پدر 1399

روز پدر 1399

عزیزان ما قدم رنجه کردند و آمدند و دورهمی با رعایت پروتکل‌ها جشن گرفتیم. مربیان مرکز از دست بزرگان هدیه گرفتند و بزرگان، لیوان‌هایی مزین به عکس‌شان را از مربیان به یادگار گرفتند.

روز مادر 1399

روز بانوان مبارک چه در نقش مادری و چه همسری.
امسال کرونا اجازه نداد جشن مفصل و مناسب و شایسته بانوان عزیز مرکز برگزار کنیم. جشن خلوت و مختصری همراه با موسیقی زنده، به صرف شیرینی و چای داشتیم و یک شاخه گل رز همراه کارتی با عکس خودشان به یادگار هدیه گرفتند

روز مرد 1398

تولد ها